Campania de crestere a gradului de constientizare în vederea prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii

30.09.2015


Asociatia Econyouth împreuna cu Asociatia Româna a Tinerilor cu Initiativa si Asociatia Umanitara Romanita au derulat în perioada august - septembrie 2015, “Campania de crestere a gradului de constientizare în vederea prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii”, în cadrul proiectului cu titlul „Înapoi la scoala!” – POSDRU/188/2.2/S/155476, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în regiunea Sud Vest Oltenia. Campania a avut ca scop prevenirea si reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii si a inclus o serie de workshopuri ce au trata importanta educatiei in viata copiilor si impactul implicarii pozitive a parintilor si a comunitatii. Activitatea campaniei a inclus 33 de sesiuni de informare ce au urmarit cresterea gradului de constientizare a minimum 600 de persoane din comunitatile identificate ca având un grad ridicat al riscului de abandon scolar. In cadrul campaniei au fost deasemenea organizate 10 workshopuri cu tema “Importanta educatiei in viata copiilor si impactul implicarii pozitive a parintilor” ce au vizat 200 de tutori/parinti de elevi recrutati in cadrul grupului tinta precum si organizarea unei tabere pentru 48 de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii în vederea dezvoltarii învatarii non-formale si informale.

                                    

Lansarea proiectului „Înapoi la scoala!”

Peste 1000 de persoane din regiunea Sud Vest Oltenia vor beneficia de servicii socio-educative integrate precum si de formare a competentelor si abilitatilor de baza ca urmare a implementarii proiectului “Înapoi la scoala!”.

01.08.2015

Proiectul este implementat de Asociația Econyouth împreuna cu Asociația Romană a Tinerilor cu Inițiativă în parteneriat si Asociația Umanitară Romanița și vizează prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în regiunea Sud Vest Oltenia prin dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate pentru 660 elevi cu risc de părăsire a școlii și 200 de părinți ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și prin furnizarea competențelor si abilităților de bază pentru 210 persoane care au părăsit de timpuriu școala sau care nu au absolvit învățământul obligatoriu.
Conferința de lansare a proiectului a avut loc vineri, 31 iulie, și a vizat prezentarea principalelor obiective, activități precum și rezultatele anticipare în urma implementării proiectului. Au fost deasemenea discutate și o serie de teme precum cauzele ce determină abandonul școlar dar și efectele asupra persoanelor ce părăsesc timpuriu școala.
Activitățile proiectului se vor derula în jurul a doua componente principale și anume, o componentă de prevenire a abandonului școlar și o componentă de corectare a abandonului școlar. Fiecare din cele doua componente vizează un grup țintă bine definit și dispune de o serie de activități special adaptate nevoilor respectivului grup țintă.
Proiectul “Înapoi la scoală!” se va derula în perioada iulie – decembrie 2015 și are o valoare totală de 2.623.752 lei, fiind cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


Dezvoltarea Proiectelor

Planuire

Dezvoltare

Aplicare