LANSAREA PROIECTULUI „ÎNAPOI LA SCOALA!”

PESTE 1000 DE PERSOANE DIN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA VOR BENEFICIA DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE INTEGRATE PRECUM SI DE FORMARE A COMPETENTELOR SI ABILITATILOR DE BAZA CA URMARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI “ÎNAPOI LA SCOALA!”.

Proiectul este implementat de Asociația Econyouth împreuna cu Asociația Romană a Tinerilor cu Inițiativă în parteneriat si Asociația Umanitară Romanița și vizează prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în regiunea Sud Vest Oltenia prin dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate pentru 660 elevi cu risc de părăsire a școlii și 200 de părinți ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și prin furnizarea competențelor si abilităților de bază pentru 210 persoane care au părăsit de timpuriu școala sau care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc vineri, 31 iulie, și a vizat prezentarea principalelor obiective, activități precum și rezultatele anticipare în urma implementării proiectului. Au fost deasemenea discutate și o serie de teme precum cauzele ce determină abandonul școlar dar și efectele asupra persoanelor ce părăsesc timpuriu școala.

Activitățile proiectului se vor derula în jurul a doua componente principale și anume, o componentă de prevenire a abandonului școlar și o componentă de corectare a abandonului școlar. Fiecare din cele doua componente vizează un grup țintă bine definit și dispune de o serie de activități special adaptate nevoilor respectivului grup țintă.

Proiectul “Înapoi la scoală!” se va derula în perioada iulie – decembrie 2015 și are o valoare totală de 2.623.752 lei, fiind cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Leave a Comment