Conferința interactivă din cadrul proiectului „Impact profesional pentru angajați”, cod SMIS 135 900, din data de 10.09.2021

Asociația Econyouth, în calitate de partener și Fundația Orizont, în calitate de beneficiar, organizează cea de-a cincea conferință interactivă din cadrul proiectului POCU „Impact profesional pentru angajați”, eveniment care va avea loc vineri, 10 septembrie 2021, începând cu ora 12:00, în Municipiul Sibiu, restaurant Carul cu Flori, strada Hipodromului nr. 29, județ Sibiu.

Proiectul, implementat în perioada 26 martie 2021 – 25 noiembrie 2022, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si Competențe, Obiectiv specific 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității resurselor umane din regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru și Nord-Vest și creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare profesională continuă corelate cu nevoile pieței muncii și prin crearea unei atitudini pro-active în ceea ce privește formarea profesională a agajaților.

Grupul țintă format din 651 de angajați din cele 3 regiuni de dezvoltare ale proiectului (Sud-Vest Oltenia, Centru și Nord-Vest) va beneficia gratuit de o paletă de  activități: informare și conștientizare privind necesitatea participării la programe de formare continuă; consiliere profesională și tutorat; cursuri de formare profesională continuă (Asistent personal al persoanei cu handicap grav, Inspector/Referent resurse umane, Manager, Competențe antreprenoriale, Competențe informatice); cursuri de calificare (Agent de securitate; Bucătar); sesiuni de peer-training ”Inovare socială”.

 

Valoarea totală a finanțării: 4.721.827,40 lei, din care contribuția financiară din partea Uniunii Europene: 3.969.655,04 lei.

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Asociației Econyouth, str. Piața Gării, bloc 3-4, Craiova, sau e-mail contact@econyouth.ro, persoană de contact: Hanc Elena-Silvia – expert 2 campanie (tel. 0720 354.423).